lördag 30 september 2017

Månadsrapport för september

En stark börsmånad har avklarats och OMXS30-indexet är återigen på toppnivåer. För min egen del har det varit turbulenta veckor med mycket handlande. Jag började sälja av svaga innehav då MA50 bröt igenom MA200, för att sedan snabbt köpa tillbaka då börsen fick fart igen under måndagen den 11e september. Nu är återigen MA50 positivt men har inte brutit igenom MA200 ännu. Jag är fortfarande inte övertygad om att vi inte kommer att gå en större nedgång så agerar med försiktighet och håller fingret nära säljknappen.Min huvudportfölj har klarat sig bra i och med att jag köpte tillbaka aktier i början av upp-rekylen. Här ligger jag +16% för i år. Kassan är för närvarande 15%.

Bostadsportföljen har inte alls hängt med eftersom jag här är mer försiktig. Detta har tyvärr straffat sig på avkastningssidan, endast 2% upp hittills i år. Detta gör att jag måste allvarligt fundera över min strategi och förvaltning av denna portfölj. I grund och botten har jag här samma strategi som i min huvudportfölj med skillnaden att jag är snabbare att sälja av här vid rekyler och förväntade nergångar, då jag inte vill att denna portfölj ska minska i värde.

Det är tydligt att detta inte har fungerat bra i ett starkt men turbulent börsklimat. Samtidigt så kommer ju dessa pengar att behövs inom två år och med denna kort tidshorisont så tror jag att man inte har många alternativ om man vill placera på börsen och samtidigt skydda sig mig nergångar.

Ett alternativ är att istället placera i index och fonder, men även här kommer det gå upp och ner och jag skulle då även här sälja av om jag tycker mig se en nedgång. Så i och med detta kanske jag helt enkelt får förvänta mig en låg men stabil avkastning, som i iallafall kommer skydda kapitalet från att minska.


/Plutusson


lördag 9 september 2017

Vart är börsen på väg?

Igår fredag så inträffade en signal på stockholmsbörsen som indikerar nergång, nämligen att det 50-dagars glidande medelvärdet (MA50) bryter igenom det 200-dagars glidande medelvärdet (MA200) ovanifrån. Dock är MA200 fortfarande positivt.

Jag har använt mig utav MA50 och MA200 under större delen av den tid jag varit intresserad av aktiemarknaden. Upprinnelsen för mig egen del till att jag fattade tycke för dessa signaler var att jag efter börskraschen år 2000 lovade mig själv att aldrig mer följa med ner i en långvarig neråtgående trend.

Överlag så har indikatorerna MA50 och MA200 funkerat bra för mig och jag tycker det är skönt att ha en strategi med viss del mekaniska regler, då detta minskar graden av beslutsfattande och subjektivt tänkande.

Grovt resonerat kan man säga att jag definierar den långsiktiga primära trenden med hjälp av MA200 applicerat på OMXS30. När MA200 är positivt äger jag aktier och när MA200 är negativt är jag utanför marknaded alternativt äger björnar. För att förfina strategin använder många inklusive jag själv även MA50, applicerat på OMXS30. Detta för att inte få alltför lång fördröjning i de olika trendvändningarna.

Exempel: Anta att vi befinner oss i en uppåtgående börscykel och att både MA50 och MA200 är positiva. I detta läge äger jag 100% Aktier. Vi något tillfälle kommer börskurserna att sjunka vilket leder till att MA50 kommer att sjunka ett tag därefter. Vid det tillfälle där MA50 bryter MA200 ovanifrån är det för mig den första signalen av två som indikerar att den långsiktiga primära trenden är bruten. När detta inträffar säljer jag av cirka 50% av mina aktieinnehav. Om den negativa trenden håller i sig, kommer nu även MA200 att gå från positiv till negativ vilket är min andra signal om att den primära trenden nu är negativ. När detta inträffar säljer jag av resterande delen av mitt aktieinnehav och ligger då likvid alt björnar.

Jag har ingen aning om vart börsen är på väg, men som jag resonerar nu så kommer jag att sälja av innehav under kommande vecka för att ligga ungefär 50% viktad mot aktiemarknaden. Om vi redan haft bottenkänningen och börsen kommer börja klättra uppåt härifrån, så får jag helt enkelt ta förlusten på några procent och köpa in mig igen till högre kurser än vad jag sålde för. Se tex den falska signalen som kom år 2012. Men jag tycker det är psykiskt jobbigt att förlora pengar, mycket jobbigare än det är härligt när det går bra, så istället för att chansa så börjar jag sälja av. Detta korrelerar också med hur mycket kapital man har på börsen i förhållande till hur lång tid det skulle ta att bygga upp samma värde igen. Jag känner och vet att jag blivit mycket mer försiktig i takt med portföljens värdestegring.

Som man kan se på grafen nedan så har det varit sex tidigare liknande signaler. Utfallen var att fyra av dessa kan anses ha varit korrekta och två felaktiga. Så träffsäkerheten de senaste åren kan sägas vara 67%.


Vad som talar emot en nedgång på börsen är att övriga stora börser har gått mycket bättre än Stockholmsbörsen. Dock så har Dow Jones börjat falla tillbaka från toppen i början på augusti. Även tyska DAX satte en topp mitten på juni och här har även MA50 slagit om till negativ lutning. Återigen är det för tidigt att säga någonting och än så länge anser jag att den långsiktiga trenden är positiv.Som alltid är det enkelt att se trendvändningarna i backspegeln när de inträffat. För att illustrera detta så roade jag mig med att för skojs skulle även titta på OMXS30 utifrån Elliotts vågteori. Förenklat säger denna teori att börsen rör sig i cykler; tre vågor upp, som följs av två vågor ner. Jag har försökt rita in dessa vågor efter eget huvud i de två graferna nedan. I första grafen tycker jag mig se att vi nu står inför den andra och avslutande rekylvågen, dvs negativ marknadssyn. Men jag kan även hävda att vi nu kommer påbörja den andra positiva vågen, dvs positiv marknadssyn. Slutsatsen för mig blir att även här kommer man (jag) att enkelt kunna förklara börsens beteende i efterhand.

Efter att ha investerat och följt börsen i snart 20 år så har jag slutat att försöka förutspå kommande rörelser. Dock så försöker jag följa den långsiktiga trenden och agera därefter. Härnäst ska det bli intressant att se hur Q3-rapporterna mottas samt om det blir en eskalering i Nord Korea-konflikten.

Avslutningsvis kommer jag tillbaka igen till MA50 och MA200. Den dag vi även kommer få se att MA200 går från positiv till negativ lutning har vi enligt mig en bekräftad trendvändning på börsen och då bör man vara försiktig. Det har varit fyra sådana signaler sedan 1999 och alla har varit korrekta enligt mig.De som klivit av börsen vid dessa signaler och sedan börjat köpa igen den dag MA200 återigen blivit positivt har slagit index med råge. Lägg till detta den minimala arbetsinsats du behöver lägga på börsen för att följa denna strategi.

/Plutusson


fredag 1 september 2017

Månadsrapport för augusti

Har varit en tuff börsmånad och jag har de senaste dagarna sålt av en del av de svagare innehaven. MA50 har inte ännu men kommer med all sannolikhet att bryta igenom MA200 vilket är en viktig säljsignal för mig. Nu fick vi ju uppstuds igår och jag tycker det ser ut som att en del aktier skulle kunna stiga i allafall kortsiktigt. Lutar i så fall mot inköp i Nordea, Swedbank, Bufab och BTS Group.


/Plutusson