söndag 28 augusti 2016

Analys Yara International

Roade mig en stund på dagen med att leka med Börsdatas screener. Ett bolag som heter Yara International hoppade fram och det såg så pass intressant ut så jag stoppade in siffrorna i min lilla analysmall.

Tycker värderingen i förhållande till nyckeltalen ser bra ut. Senaste kursen var 295 NOK och om jag sätter uthållig vinst per aktie till 27 NOK och ett lämpligt P/E till 13 så blir motiverade priset 351 NOK. Så just nu handlas företaget till en rabatt på 16%.

Nuvarande P/E är 7,8 och direktavkastningen 5,1%. Skall även läggas till att vi här pratar om ett internationellt bolag som visat vinst samt gett utdelning i över tio år i rad.

Största frågan jag ställer mig är om jag missat någonting?

/Plutusson

tisdag 23 augusti 2016

Analys Beijer Alma

En kort genomgång av Beijer Alma.
 


/Plutusson

torsdag 18 augusti 2016

Analys Nolato

Ett bolag jag ägde innan Brexit var Nolato, då hade jag köpkurs 206,5. Sålde det för 217 dagen innan brexit för att få ner risken i portföljen inför omröstning. Detta är någonting jag ångrar nu i efterhand (i allafall att jag inte köpte tillbaka det).

För några dagar sedan lade jag in Nolatos siffror i min värderingsmall samt sammanfattade lite snabbt några rader om vad företaget sysslar med, ledning och ägare.Min bedömning är att eftersom omsättning- och vinsttillväxten är större än P/E-talet och historiken ser så fin ut så är det inget överpris för aktien idag. Men inte heller billig. Jag kan tänka mig att värdera Nolato till P/E 17 vilket med EPS på 13 skulle ge ett beräknat pris på 221 kr per aktie. Nu stack ju aktien iväg några procent igen igår. Är sugen att köpa men avvaktar ytterligare några dagar i förhoppning om att det kommer en dipp./Plutusson

måndag 15 augusti 2016

Analysmall för aktier

Har under sommaren skruvat lite på en ny värderingsmall för att lättare ska kunna göra analyser av intressanta aktier. Tidigare har jag främst använt mig av Nyckeltalssorteraren i Hitta Kursvinnare. Tyvärr så saknas utländska bolag och även data över balansräkningen och kassaflödet. En annan viktig del i mitt arbetssätt är förstås alla andras analyser av bolag som man kan hitta på diverse bloggar.

Det är ingen större skillnad mot förut vad jag tittar på när jag analyserar ett bolag, men nu kan jag med hjälp av Börsdata exportera data över till Excel. Sedan har jag byggt ett separat ”sheet” som hämtar och fyller i en definierad mall som jag använder mig av i min fundamentala bedömning av aktien. Detta hjälper mig också att bli mer strukturerad samt att det går att ladda analysmallen med nya data på bara ett ögonblick.


Jag är rätt dålig på att analysera fundamenta och vill därför ha endast några övergripande nyckeltal som hjälp i min bedömning. Med hjälp av dessa får jag nu en bra inblick i företagets storlek, omsättning, vinster och marginaler. Tittar även lite på balansräkningen och kassaflödet.
Som ni ser så får jag en bra överblick över både resultat- och balansräkningen, multiplar m.m. Längst till höger har jag lagt in två kolumner där jag ser medelvärdena under total period samt de senaste tre helåren.

Från Resultaträkningen hämtar jag Omsättning och Resultatet efter skatt. Sedan kan jag räkna ut omsättningstillväxten och vinstmarginalen. Här skulle jag kunna lägga till diverse EBIT mått och andra multiplar men för att vara ärlig så är detta inget jag brukar grotta ner mig i. Skulle jag vara intresserad att göra en djupare analys så är det bara att växla till det ”sheet” där all grunddata ligger, alt gå direkt till Börsdata.

I nästa steg tittar jag på vinst per aktie och räknar ut vinsttillväxten.

Sedan kommer vi till direktavkastningen. Jag tittar på utdelning per aktie, utdelningstillväxten och utdelningsandel av vinsten. Som de flesta andra gillar jag företag som gett utdelning historiskt och att den växer med vinsten. Utdelningsandelen kan också vara intressant att titta på. T.ex. så bör man ha en tanke om varför den är i den nivå som den är och vad det beror på. Vad görs med pengarna som inte delas ut till ägarna till exempel. En annan sak som kan vara av betydelse är om utdelningstillväxten ökar mer än själva vinsttillväxten. Detta kommer naturligtvis inte vara hållbart i längden och man bör skruva ner denna tillväxt för framtiden till att maximalt vara lika hög som vinsttillväxten.

Nästa grupp av nyckeltal eller multiplar blir P/E-talet. Tror inte någon närmare förklaring varför jag tittar på detta behövs men vad jag tycker är väldigt intressant är att ställa detta tal i relation till omsättningstillväxten och vinsttillväxten. Om de båda sistnämnda är höga och stabila, t.ex. 20%, har jag heller inget problem med att även motivera ett P/E-tal på 20.

Efter P/E-talet kommer lite data över Balansräkningen. Först har jag lagt in ROE, alltså avkastning på det egna kapitalet. Detta visar på hur bra företaget är att förränta ägarnas insatta pengar. Ett högt ROE kan även tyda på en hög skuldsättning, så jag tittar även på soliditeten.

Har även plockat fram den kortsiktiga betalningsförmågan, dvs kan företaget betala de korta skulderna enbart med omsättningstillgångarna. Denna kvot bör alltid vara större än 1.

Ska jag vara ärlig tittar jag väldigt lite på balansräkningen, men det beror också på vilken typ av bolag man investerar i. För bolagen på Large Cap är detta inte speciellt viktigt, men för mindre bolag som kanske har svårt att tjäna pengar och sliter med finansieringen blir balansräkningen desto viktigare i en analys.

Den sista multipeln kommer från kassaflödet. Även kassaflödet är någonting jag sällan tittar på och jag har även svårt att förstå eftersom jag har för dålig kunskap om kassaflödesanalys. Dock så brukar jag i alla fall jämföra det fria kassaflödet per aktie med vinsten per aktie. Om dessa båda är ungefär lika samt om bolaget har gett utdelning under många år, så brukar jag dra den enkla slutsatsen att bolag tjänar pengar och har bevisad intjäningsförmåga. Om vinst per aktie skiljer sig markant från det fria kassaflödet eller om det är väldigt slagiga och spretiga värden, så kan detta vara en varningsklocka och man bör undersöka lite närmare vad detta kan bero på.

Sist men inte minst kollar jag antal år som bolaget gått med vinst samt antal år som ägarna fått utdelning.


Har även byggt några grafer från informationen ovan för att lättare se trender och eventuella avvikelser. I diagram 4 syns till exempel hur jag ställer P/E-talet i relation till omsättnings- och vinst-tillväxten.

Utifrån dessa steg inklusive en bedömning av de kvalitativa delarna kan jag sedan bilda mig en uppfattning om EPS och P/E och därigenom få fram en riktkurs.


Med hjälp av min trendföljande strategi, denna fundamentala analysmall och en kvalitativ analys hoppas jag att jag kommer fortsätta att leverera en vettig avkastning på mina portföljer.

/Plutusson


tisdag 2 augusti 2016

Månadsrapport för juli

Här kommer en sammanställning för juni-juli. Pga semester och resande har jag dålig koll på börsen nu under sommaren.


/Plutusson