onsdag 29 februari 2012

Månadsrapport för februari

Ännu en månad har passerat och här kommer rapporten för februari. Värt att notera är att jag har köpt på mig Skanska och Swedbank, det förstnämnda köpet står och stampar medan Swedbank har utvecklats otroligt fint. Nu ska det bli spännade att se hur mars månad kommer utveckla sig, det behövs inte mycket förrän även MA200 kommer att få positiv lutning. Om och när detta sker kommer jag att börja gå in tungt i aktier igen.

Totala portföljen har stigit 2 % från årsskiftet (inkl insättningar) vilket ligger i linje med mitt långsiktiga årliga mål på 12 %./Plutusson

tisdag 14 februari 2012

Dagens inköp

MA50 har brutit MA200 underifrån vilket ger köpsignal enligt min stratagi, observera att jag fortfarande behöver ha MA200 positivt innan jag kommer gå in 100 % i aktier. Idag har jag köpt Swedbank samt Skanska, båda ser bra ut enligt TA och FA. Stabila bolag med en bra direktavkastning.

1500 st Swedbank för 106,30 SEK/st
1500 st Skanska för 119,80 SEK/st

Den långsiktiga trenden är fortfarande negativ enligt mitt synsätt så detta bör finnas i bakhuvudet så jag har satt en mental stop loss på max 5 % på dessa innehav. Min grundstrategi är att sitta på dessa innehav tills dess att vi ser nästa stora nedgångsfas i marknaden, dvs när MA50 och MA200 går från positiv till negativ eller om de fundamentala aspekterna inte längre är lika tilltalande alternativt jag hittar en investering som ser bättre ut i förhållandet avkastning/risk.

Några andra aktier som jag är intresserad av för tillfället är Betsson, Boliden samt Swedish Match som jag håller ögonen på.


/Plutusson

torsdag 2 februari 2012

Hur ska man optimera direktavkastningen?

Det är rapportdags och beslut gällande årets utdelningar. För undertecknad som är likvid för tillfället är detta ett tillfälle att se över vilka möjligheter som finns gällande direktavkastningar. Här kan det vara en ide att tänka lite taktiskt. Man behöver endast äga aktien i fråga på avstämningsdagen för att få ta del av utdelningen, men ofta så justeras aktiekursen i förhållande till utdelningen.

Det är styrelsen som föreslår storleken på utdelningen, men årsstämman som tar beslut. Historiskt sett har direktavkastningen i snitt legat på ca 3-4 %

Här nedan har jag kopierat från aktieskolan.se som jag tycker har bra beskrivning om årsstämmodag och när avstämningsdag sker.

  • Årsstämmodag. Styrelsen beslutar om utdelning skall ske och hur stor den skall vara. På årsstämmodagen handlas aktien med rätt till utdelning. För att få ta del av utdelning krävs att aktien ägs när börsen stängs denna dag och alla som då finns med i aktieboken får utdelning, oavsett hur länge de haft aktien. Det viktigaste att komma ihåg är att aktieägaren skall äga aktierna vid börsens stängning dagen innan X-dagen för att ha rätt till utdelning.
  • X-dag. Infaller vanligtvis dagen efter årsstämman. Står för exclusive dividend-day, dvs dagen utan utdelning. På X-dagen börjar aktien att handlas utan rätt till utdelning, vilket åtminstone i teorin betyder att aktiekursen borde sjunka med lika mycket som utdelningen utgör. Detta eftersom någon rätt till utdelning inte längre föreligger. Om priset på aktien går ner sjunker också P/E-talet, och orsaken till detta bör man alltså vara medveten om.
  • Avstämningsdag. På avstämningsdagen kontrollerar EuroClear vilka som ägde aktier vid stängning dagen innan X-dagen. Avstämningsdagen infaller tre bankdagar efter årsstämmodagen pga eftersläpningar i systemet och vilka som ägde aktierna då "upptäcks" inte förrän nu.
  • Utdelningsdag. Dagen då utdelning görs till aktieägarna. Denna dag infaller vanligtvis tre bankdagar efter avstämningsdagen.
Exempel
Aktiekursen står i 145 kr och utdelningen har bestämts till 5 kr/aktie. Kalle köper 100 aktier en timme innan börsen stänger på årsstämmodagen, man skulle kunna se det som att han har köpt både aktiekurs och utdelning.
På morgonen på X-dagen säljer han sina aktier men har rätt till utdelning eftersom han ägde aktierna när börsen stängde på måndagen. När börsen öppnar på X-dagen ser säljare och köpare till att kursen faller lika mycket som utdelningen, dvs 5 kr/aktie, eftersom bolaget nu är värt fem kronor mindre per aktie då dessa pengar kommer att försvinna ut ur bolaget när de delas ut. Aktien står då i 140 kr/st.
I detta exempel har Kalle egentligen inte gjort någon förtjänst eftersom aktien har sjunkit lika mycket som utdelningen han kommer att få. Observera dock att aktiekursen i praktiken kan förändras på ett annat sätt, exempelvis att den inte riktigt sjunker lika mycket som den borde i teorin.
Skilj alltså på X-dag (den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning) och själva utdelningsdagen (dagen då utdelning faktiskt sker).

Källa: http://www.aktieskolan.se/pages/utdelning.php?select=aktieskola

Nedan har jag gjort en sammanställning mha HittaKursvinnare där ni kan se de bolag som har högst förslag på utdelning.Observera att det kan finnas variationer för när nedanstående dagar infaller på grund av exempelvis helg eller vilken valuta som används. Kontrollera alltid vad som gäller för din aktie.


/Plutusson
onsdag 1 februari 2012

Månadsrapport för januari

Det har varit tufft att ligga likvid under januari månad, har ett flertal gånger varit sugen att kliva på tåget. Men glöm inte att den långsiktiga trenden fortfarande är negativ. Kanske kommer jag att ångra att jag inte klivit på tåget tidigare men jag står fast vid min strategi. Som en "tröst" för att jag missat årets uppgång så är min magkänsla att det kommer komma en ordentlig sättning, en rekyl på den senaste tidens uppgångar, så förhoppningsvis kommer det att komma några fina köplägen under februari-mars.

Från ett FA-perspektiv känns det även klokt att vänta in rapporterna så att vi får en liten bättre känsla för vart vi är på väg.

Lånekrisen som härjat i Europa verkar ha blåst över för den här gången, men enda anledningen till det som jag ser det är att regeringar och centralbanker nu har gjort allt, och fortsätter gör allt de kan, för att skjuta upp denna kris ytterligare några år. Skrämmande då när den väl inträffar, kommer att bli mycket värre än om man hade tagit tag i grundproblemen från början.

Jag publicerar januaris månadsrapporten även fast ingenting av intresse hänt sedan den senaste, jag ligger fortfarande likvid till största delen och kommer inte göra några långsiktiga större köp förrän åtminstone MA50 brutit MA200 underifrån. För mig personligen så är detta, trots att ingenting av intresse hänt, ändå en härlig läsning då jag nu har passerat 900 tkr och att det mindre än 100tkr till min första miljon!

/Plutusson