torsdag 31 december 2020

Finansiell årskrönika 2020

Efter ett annorlunda och turbulent år är det dags att försöka göra en summering och årsslut. Det har varit ett bra år och även om jag varken är aktiv på Twitter eller bloggar så läser jag mycket och lägger en hel del tid på aktier.

Efter en stark inledning på året i januari och februari, så kom monster-raset i mars. Från att ha legat +12% så var jag plötsligt -23%. Efter inledande panik så bestämde jag mig för att inte sälja av och ligga likvid, utan istället allokera om i mina innehav och istället satsa på aktier vars företag har en digital strategi och distributionsmodell samt företag som bör gynnas av pandemin.

Ut åkte Volvo, Investor, Balder. SHB m.fl och istället köpte jag på mig Netflix, Storytel, Match, Nvidia och Spotify. Detta visade sig vara rätt tänkt och även om jag inte prickat in några bottnar så har denna omallokering varit helt rätt och året slutar för mig på +46% eller +1 554 KSEK totalt för alla portföljer.


Huvudportföljen

Jag har min huvudportfölj i Nordnet, denna landar på +37% eller +840 KSEK. Värdet är i dagsläget 3 114 KSEK.


För närvarande är detta innehaven:


Lägger även in mitt sparande i IPS här som jag också har i Nordnet. Denna portfölj är enbart värd 314 KSEK men har avkastat +64% i år. Har två fonder här: TIN Ny Teknik samt Swedbank Robur Ny Teknik.

Har dessutom 82 KSEK i ett vinstandelsprogram från min arbetsgivare, 82 KSEK.

Totalt utgör dessa tre ett värde av 3 510 KSEK och har gett en avkastning under året på 37% eller +948 KSEK. Detta ger en CAGR på 20% sedan 2010 och CAGR på 19% rullande 5 år. Det som drar ner det mycket i närtid är år 2018 som slutade på -12%.


Husportföljen

Denna portfölj har avkastat +60% eller +357 KSEK. Största bidragare är Evo samt Bitcoin.Barnens portfölj

Detta är den portfölj som gått bäst, beror på att här har jag den största volatila risken med pga en lång tidshorisont. Störst bidragande orsaker till denna uppgång är Bitcoin, Evo samt TIN Ny Teknik.

+87% eller +254 KSEK.


Pensionssparande

Totalt 4,5 MSEK fördelat på

  • Allmän pension 1,6 MSEK
  • Tjänstepensionen uppgår till 2,9 MSEK

 

Milstolpar

1. Första gången min avkastning på börsen passerar en miljon, totalt 1 554 KSEK eller 46%. Totala värdet som jag har investerat nu är cirka 4,9 MSEK. Slår man ut avkastningen per månad så landar det på 130 KSEK/månad.

2. Har även nått en finansiell milstolpe inom mitt förvärvsarbete, var nämligen första gången jag passerade brutto-årsinkomst på över en miljon, närmare 1 080 KSEK. Efter skatt får jag behålla 635 KSEK, dvs 53 KSEK/månad. En bra inkomst även om den inte kan mäta sig med avkastningen på börsen.

3. En tredje milstolpe är egentligen bara en summering av de två första: I och med detta har min totala nettoinkomst för året passerat två miljoner: 2 190 KSEK.

 


 

Reflektioner

1. En första reflektion är att min huvudportfölj, och den som jag lägger absolut mest tid på att förvalta, är den som avkastat sämst i år. En lärdom är att sluta göra så många förändringar, inte försöka tima marknaden och inte hoppa mellan olika innehav i så stor utsträckning som jag gjort. Samtidigt så är detta lätt att säga när allt går upp och när index och världens börsen börjar gå ner är jag snabb att trycka på sälj-kappen. Något som är negativt då den totala utvecklingen går upp, men positivt den dag vi får en långvarigt nedgång. Prio 1 är alltid att bevara kapitalet.

2. Har fått upp ögonen för ”tech”-bolag sent, antagligen för att jag varit med sedan IT-kraschen. Dock så tror jag att dessa kommer även fortsättningsvis överprestera många andra mer traditionella branschen pga. den skalbara affärsmodellen. Digitala tjänster får en allt större andel av budget och en allt större impact i både privatpersoners och organisationers dagliga liv. Med de relativt höga värderingar som råder samt riskerna i en hög förvärvstakt kommer det vara en volatil resa i närtid, här tror jag det är viktigt att våga zooma ut och se över en längre tidshorisont.

3. Jag är inte en person som plöjer massa bolagsrapporter och analyserar företags resultat- och balans-räkningar eller cash flow-analyser. Jag använder mig av screenar samt läser och lär mig av Twitter- och blogg-profiler. Utifrån detta gör jag en egen analys om vad jag  tror om företaget, värderingen och pristrenden. Inga komplicerade saker och enbart genom att ta rygg på duktiga personer du ser upp till så har du ett övertag genom att du då kanske har en korg med tjugo spännande och förhoppningsvis välanalyserade bolag som du själv kan dyka ner i och skapa din egen uppfattning.
På grund av denna approach är jag inte bekväm med att ha en alltför koncentrerad portfölj, jag kan helt enkelt mina bolag för dåligt för att våga ha tex 4-5 innehav. För tillfället ligger jag på ungefär 10-15 olika innehav och det känns som en bra risk/reward för mig.

4. Har lekt med tanken att säga upp mig från jobbet och vara mer aktiv på börsen. Inte bli day-trader utan mer en momentum/swing-trading-stragegi. Har kommit fram till att detta antagligen inte skulle fungera för mig. Jag försökt lite men tröttnar fort och har inte den rätta disciplinen för att tex gå igenom en bevakningslista på 50 aktier en gång per dag. Även om detta i sig inte skulle ta särskilt lång tid i anspråk och säkerligen skulle vara värt det om jag skulle slå ut avkastningen per spenderad timme. Är helt enkelt inte redo för någonting sådant ännu. Dessutom är det en mycket större risk jämfört med att vara tjänsteman och få sin månadslön samt pensionsinsättningar utbetalda varje månad i stort sett oberoende av hur marknaden, företaget eller min egen prestation ser ut. Ett mellansteg skulle istället vara att skruva ner arbetstiden, ta det lite lugnare, inte ha samma strävan efter att göra karriär. Något som jag mentalt redan har börjat göra. Har helt enkelt svårt att prestera på topp och vara hungrig när lönen från arbetsgivaren blir en allt mindre del av totala inkomsten för varje år. Dock så vill jag fortfarande ha någonting meningsfullt att göra, ha kollegor och vara ute och resa över hela världen samt träffa folk.

En annan fördel med att vara anställd och ha en fast inkomst är när det kommer till att få banklån beviljade, går säkert att få till en lösning via private banking etc men är inte okomplicerat. Kanske fortsätter att vara löneslav tills barnen fått lån till ett första boende.

5. Målet om att vara ekonomisk fri vid 50 ligger fortfarande fast. Mitt mål är att avkasta 15% över tid och med en CAGR på ca 20 känns det som en fullt realistisk plan. Nio år kvar nu..
onsdag 1 januari 2020

Månadsrapport för december


Året har varit både bra och dåligt. Bra eftersom portföljen avkastat +25% eller 475 kkr vilket är mycket pengar och en fantastisk värdetillväxt. Dåligt eftersom jag inte slagit index. Värdet är nu 2 562 kkr, inklusive en insättning på 200 kkr och därför som det i tabellen ser ut som att avkastningen varit 36%. Främsta orsaken till att jag inte klådde index är att jag började sälja av vid nedgången i slutet av 2018 så låg med mycket likvider i början på 2019, pga detta missade jag januari-uppgången.

Mitt mål är fortsatt att klara 15% värdeökning per år och snittet för de senaste tio åren ligger nu på 17% (justerat för insättningar), vilket jag totalt är mycket nöjd med.

Husportföljen har gått som index och avkastat +33% eller 148 kkr. Den är nu uppe i 599 kkr.

Barnens portfölj har avkastat +36% eller 78 kkr och är nu uppe i 297 kkr.
Till sist har jag PPM portföljen som avkastat +34% och värdet är uppe i 271 kkr.
Totalt så uppgår alla dessa portföljer till 3 729 kkr.

Vad som är en extra rolig milstolpe är att nettolönen från min arbetsgivare uppgått till 534 kkr, motsvarande 45 kkr per månad. Med avkastningen från min aktieportfölj som var 475 kkr, betyder detta att netto har jag dragit in över en miljon, eller 84 kkr rent per månad.

Kollade även av hur det ser ut men pensionsavsättningarna:
  • Tjänstepensionen: 2 498 kkr
  • Allmänna pensionen: 1 441 kkr (inkl PPM på 271 kkr)
  • Så totalt uppgår dessa tillgångar till 3 939 kkr


Med tio år kvar till 50 så känns det som att jag är på rätt väg för att nå mitt mål om ekonomisk frihet.

/Plutusson