torsdag 31 januari 2013

Månadsrapport för januari

Här kommer årets första månadsrapport. Har köpt tre aktier med varierande resultat: Swedbank och Handelsbanken har gått fantastiskt bra medan Volvo inte alls har gått som jag tänkt. Vad gäller bank-aktierna har jag blandade känslor; naturligtvis är jag glad att jag köpte den under rekylen förra veckan, samtidigt är jag irriterad över att jag flyttade upp min stop loss under november förra året så Swedbank och SEB blev avyttrade. You win some and you lose some...

Totalt sett ligger jag i allafall på plus (2 %), mitt mål är 12 % avkastning över helåret = 1 % per månad.


/Plutusson

onsdag 30 januari 2013

Sammanställning av hushållsekonomin 2012

Eftersom alla börsbolag är i full fart med att lämna sina Årsbokslut för 2012 så har även jag roat mig med att göra en sammanställning över våra utgiftsposter och vårt sparande hemma för 2012.
I den första tabellen, som är kopplad till vårt gemensamma räkningskonto, vågar jag påstå att alla summor stämmer till 99 % då jag varje månad går igenom detta konto och skriver upp alla kostnader vi haft för månaden.
Utöver vårt gemensamma räkningskonto så har vi även ett varsitt privat-konto som vi använder till egna inköp samt till mat, nöje, prenumerationer, hygien, kläder, friskvård, teknik etc. Jag vågar påstå att jag även här har full koll på mina utgifter. Dock är min sambo ganska bedrövlig på detta så hennes utgifter har jag försökt att uppskatta och slagit ihop med mina. Jag tror inte att jag hamnat så långt ifrån verkligheten.

Efter att ha försökt analysera detta så kan jag dra några slutsatser:
 • Lånekostnaderna är den största enskilda utgiftsposten, vilket var väntat. Det är skönt att veta att denna post kommer minska kraftigt i och med att vi lade om huslånen under hösten (se tidigare inlägg).
 • Bränslekostnaderna är höga och tar en större andel av totalen än vad jag trott.
 • Den fasta telefonen borde vi kunna skrota, men jag är rädd att det är ett nödvändigt ont eftersom vi har ADSL-modem.
 • Mat och Nöje står tillsammans för över 8 000 kr/mån vilket är mer än jag trott och ganska mycket enligt mig. Bör dock tilläggas att även semester-kostnader ingår här.
 • Kostnaderna relaterade till våra två barn är inte mycket att säga om…det kostar att ha barn…
 • Övrigt-posten ser vid en första anblick stor ut, med tanke på att det är många småposter som ingår här tycker jag att det verkar bra efter att ha analyserat detaljerna bakom.
 • Vad som känns bra är att av totalen så står våra utgifter för 80 % och amortering/sparande för 20 %. Så även om vi har höga utgifter så har vi även ett bra sparande.
 • Om jag skulle bli arbetslös måste vi snabbt börja skära i våra utgiftsposter, annars är det Lyxfällan nästa.
I ett av mina första inlägg under 2012 så publicerade jag en Excell-fil med en mall för att ställa upp en budget alternativt få koll på vardagsekonomin. Om ni inte redan gör liknande övningar så kan jag rekommendera detta. Det tar inte alls lång tid om man gör det i samband med att betala räkningarna. Tänk även på att det kanske bara är jag som har en så pass detaljerad indelning av kostnaderna, det går att förenkla mycket. Det räcker till och med att göra det under en genomsnittlig månad om man vill veta hur betalnigs-strömmarna ser ut. Huvudsaken är att man är bekväm med sin situation och förstår vart alla pengar "försvinner".
/Plutusson

måndag 28 januari 2013

Köp av Volvo

Gick in i morse och handlade Volvo. Vad jag kan avgöra så verkar affären med kinesiska Dongfeng bra i avseende att det är en strategisk viktig affär för att Volvo ska komma in på den kinesiska marknaden samt att prislappen verkar rimlig. Även markanden verkar tycka att detta är en bra affär för Volvo.

Främsta skälet till mitt köp är dock kortsiktigt då jag tror att aktiekursen kommer få ett lyft uppåt den närmsta veckan eller veckorna. Om det inte utvecklar sig som jag tror så kommer jag nog vara ganska snabb med att sälja av igen.

Ur ett Tekniskt perspektiv ser också aktien helt ok ut; inte bara MA50 utan även MA200 precis har blivit positivt. Dessutom ger Volvo en direktavkastning på ca 3 % idag.

Volvo B:  2 000 st x 99,05 SEK/st = 198 100 SEK

Vi får se hur det går.

/Plutusson

lördag 26 januari 2013

Köp av SHB och SWED samt analys av OMXS30

Idag gick jag in i marknaden igen efter att ha legat likvid ett par månader. Dagens köp blev:
 • Handelsbanken, 1 000 st x 246,10 SEK
 • Swedbank, 1 500 st x 135,60 SEK
Banksektorn har stigit kraftigt under januari, det har varit några dagars rekyl nu och det är därför jag nu gått in. Jag hoppas att dessa aktier har mer att ge under året samt att de har en godkänd direktavkastning vilket jag ser fram emot under våren.En intressant iakttagelse är att OMXS30 idag bröt igenom vimpelformationen som bildats sedan toppen år 2000. Enligt TA så är en vimpel eller symmetrisk triangel en fortsättnings-formation som oftast innebär att trenden som rådde innan kommer att fortsätta om utbrottet sker i samma riktning, vilket det nu har gjort. Således bör vi få en kommande stigande trend vilket är ett av skälen till att jag återigen börjat handla.Ha en trevlig helg!

/Plutusson


torsdag 24 januari 2013

Apple

Alla andra kommenterar Apple så tänkte även dra mitt strå till stacken...

Även om aktien ser intressant ut ur ett FA perspektiv och de kanske är läge att köpa nu när den är tillfälligt översåld så skulle jag vänta tills vi har sett en botten och att aktien verkligen börjar repa sig igen. Kommer antagligen inte att ske förrän tidigast nästa delårsrapport men som det gamla talesättet säger; "försök aldrig fånga en fallande kniv", något jag lärt mig den hårda vägen.

Även om man kanske inte får bästa tänkbara kurs så är risken minst lika stor att man inte får det nu heller. Detta är ett bra exempel där jag vill förorda att inte enbart använda sig utan teknisk- alt. fundamental-aktieanalys, utan en kombination utav de båda tror jag är en vinnande metod.

/Plutusson

tisdag 22 januari 2013

Analysmodell för aktieurval

Har försökt att sammanfatta för mig själv hur jag väljer ut aktier till min portfölj. Vad jag beskriver nedan är väldigt grovt och förenklat men ger i allafall en viss förståelse för hur jag tänker.

Jag använder som bekant både TA och FA men även en stor del "magkänsla". De fundamentala kriterierna är mer riktlinjer än tydliga regler, samma sak gäller för de tekniska kriterierna fast här är jag lite hårdare vad gäller urvalskriterierna. Jag finner inget större nöje i att sitta med årsredovisningar och räkna fram ett värde, har inte heller all den kunskap som behövs. Istället förlitar jag mig till största delen på två informationskällor för att plocka fram intressanta kandidater:
 1. Externa analyser: Bloggar, tidningar och annan media
 2. Nyckeltalssortering: Här är det främst screening-filter mha HittaKursvinnare eller BörsData. Här räknar jag även in den första grova tekniska analysen
Oftast är någon av dessa utgångspunkterna för mig, sedan har jag ett antal fundamentala och tekniska kriterier eller mått som jag brukar titta på. När det kommer till den tekniska analysen är jag inte bara intresserad utan aktien i sig utan även tittar jag mycket på OMXS30-indexet för att på så vis kunna tajma ett eventuellt inköp. De fundamentala kriterierna består utav ett par kvalitativa egenskaper, några marginal/vinst-mått, tittar även hur stabil aktien har varit ur ägarsynpunkt de senaste 5-10 åren samt att jag även vill se vissa tillväxtmått som vinst- och utdelningstillväxt.

Således en väldigt enkel och inte alls tidskrävande metod. Risken med metoden är som jag ser det att den har ett för stort inslag av "magkänsla" idag, någonting som jag måste försöka minimera. Kanske genom att sätta upp tydligare regler för de fundamentala måtten eller lägga mer vikt på den fundamentala analysen totalt?

Ska försöka fördjupa mig mer i denna modell och mitt resonemang kring köpvärda aktier under året./Plutusson