måndag 15 augusti 2016

Analysmall för aktier

Har under sommaren skruvat lite på en ny värderingsmall för att lättare ska kunna göra analyser av intressanta aktier. Tidigare har jag främst använt mig av Nyckeltalssorteraren i Hitta Kursvinnare. Tyvärr så saknas utländska bolag och även data över balansräkningen och kassaflödet. En annan viktig del i mitt arbetssätt är förstås alla andras analyser av bolag som man kan hitta på diverse bloggar.

Det är ingen större skillnad mot förut vad jag tittar på när jag analyserar ett bolag, men nu kan jag med hjälp av Börsdata exportera data över till Excel. Sedan har jag byggt ett separat ”sheet” som hämtar och fyller i en definierad mall som jag använder mig av i min fundamentala bedömning av aktien. Detta hjälper mig också att bli mer strukturerad samt att det går att ladda analysmallen med nya data på bara ett ögonblick.


Jag är rätt dålig på att analysera fundamenta och vill därför ha endast några övergripande nyckeltal som hjälp i min bedömning. Med hjälp av dessa får jag nu en bra inblick i företagets storlek, omsättning, vinster och marginaler. Tittar även lite på balansräkningen och kassaflödet.
Som ni ser så får jag en bra överblick över både resultat- och balansräkningen, multiplar m.m. Längst till höger har jag lagt in två kolumner där jag ser medelvärdena under total period samt de senaste tre helåren.

Från Resultaträkningen hämtar jag Omsättning och Resultatet efter skatt. Sedan kan jag räkna ut omsättningstillväxten och vinstmarginalen. Här skulle jag kunna lägga till diverse EBIT mått och andra multiplar men för att vara ärlig så är detta inget jag brukar grotta ner mig i. Skulle jag vara intresserad att göra en djupare analys så är det bara att växla till det ”sheet” där all grunddata ligger, alt gå direkt till Börsdata.

I nästa steg tittar jag på vinst per aktie och räknar ut vinsttillväxten.

Sedan kommer vi till direktavkastningen. Jag tittar på utdelning per aktie, utdelningstillväxten och utdelningsandel av vinsten. Som de flesta andra gillar jag företag som gett utdelning historiskt och att den växer med vinsten. Utdelningsandelen kan också vara intressant att titta på. T.ex. så bör man ha en tanke om varför den är i den nivå som den är och vad det beror på. Vad görs med pengarna som inte delas ut till ägarna till exempel. En annan sak som kan vara av betydelse är om utdelningstillväxten ökar mer än själva vinsttillväxten. Detta kommer naturligtvis inte vara hållbart i längden och man bör skruva ner denna tillväxt för framtiden till att maximalt vara lika hög som vinsttillväxten.

Nästa grupp av nyckeltal eller multiplar blir P/E-talet. Tror inte någon närmare förklaring varför jag tittar på detta behövs men vad jag tycker är väldigt intressant är att ställa detta tal i relation till omsättningstillväxten och vinsttillväxten. Om de båda sistnämnda är höga och stabila, t.ex. 20%, har jag heller inget problem med att även motivera ett P/E-tal på 20.

Efter P/E-talet kommer lite data över Balansräkningen. Först har jag lagt in ROE, alltså avkastning på det egna kapitalet. Detta visar på hur bra företaget är att förränta ägarnas insatta pengar. Ett högt ROE kan även tyda på en hög skuldsättning, så jag tittar även på soliditeten.

Har även plockat fram den kortsiktiga betalningsförmågan, dvs kan företaget betala de korta skulderna enbart med omsättningstillgångarna. Denna kvot bör alltid vara större än 1.

Ska jag vara ärlig tittar jag väldigt lite på balansräkningen, men det beror också på vilken typ av bolag man investerar i. För bolagen på Large Cap är detta inte speciellt viktigt, men för mindre bolag som kanske har svårt att tjäna pengar och sliter med finansieringen blir balansräkningen desto viktigare i en analys.

Den sista multipeln kommer från kassaflödet. Även kassaflödet är någonting jag sällan tittar på och jag har även svårt att förstå eftersom jag har för dålig kunskap om kassaflödesanalys. Dock så brukar jag i alla fall jämföra det fria kassaflödet per aktie med vinsten per aktie. Om dessa båda är ungefär lika samt om bolaget har gett utdelning under många år, så brukar jag dra den enkla slutsatsen att bolag tjänar pengar och har bevisad intjäningsförmåga. Om vinst per aktie skiljer sig markant från det fria kassaflödet eller om det är väldigt slagiga och spretiga värden, så kan detta vara en varningsklocka och man bör undersöka lite närmare vad detta kan bero på.

Sist men inte minst kollar jag antal år som bolaget gått med vinst samt antal år som ägarna fått utdelning.


Har även byggt några grafer från informationen ovan för att lättare se trender och eventuella avvikelser. I diagram 4 syns till exempel hur jag ställer P/E-talet i relation till omsättnings- och vinst-tillväxten.

Utifrån dessa steg inklusive en bedömning av de kvalitativa delarna kan jag sedan bilda mig en uppfattning om EPS och P/E och därigenom få fram en riktkurs.


Med hjälp av min trendföljande strategi, denna fundamentala analysmall och en kvalitativ analys hoppas jag att jag kommer fortsätta att leverera en vettig avkastning på mina portföljer.

/Plutusson


1 kommentar: