onsdag 18 januari 2012

Ränta på ränta


Har läst någonstans att Albert Einstein kallade ränta på ränta-effekten för världens åttonde underverk, och visst är det otroligt hur ett litet startkapital kan förränta sig om man återinvesterar räntan samt har tiden på sin sida. Tänk om våra mor- eller far-föräldrar förstått hur ränta-på-ränta-effekten slår över tiden, samt om de skulle ha haft ett litet kapital att stoppa in för att spara åt kommande generationer. Istället är det jag som får äran att börja bygga upp ett långsiktigt kapital inom vår släkt.

Har gjort ett Excel-ark som ni kan leka med. Där kan ni ange ingångsvärde, månatlig insättning och ränta. Har även lagt till en kolumn så du enklare kan se din ålder vid varje år.
Sedan har jag lagt till fält så man kan ange sin månadslön och skatt, utifrån detta kan man göra en enkel jämförelse hur lång tid det tar innan man tex har en ränta på sitt sparande som är lika stort eller större än nettoinkomsten. Du kan även enkelt få reda på vid vilken ålder du kommer vara när tex. dina ränteinkomster är 50 % av din nettolön.

I exemplet nedan har jag angett ett startkapital på 100 000 kr, en månatlig insättning på 1000 samt en ränta på 10 %. Åldern har jag satt till 25. Detta är enligt mig inte helt orealistiska antaganden. Några observationer utifrån detta:
  • Första miljonen vid 42 års ålder
  • Andra miljonen vid 49 års ålder
  • Vid 43 års ålder överstiger ränteinkomsterna 100 000 kr per år (lika mycket som grundinvesteringen).

Antar vi vidare i detta exempel att personen ifråga har en bruttoinkomst på 30 000 kr/mån och skattar 33 % så blir dennes nettoinkomst per år 241 200 kr. Då ser vi att vid 44 års ålder kommer ränteinkomsterna att vara lika stora som hälften av lönen eller vid 52 års ålder kommer ränteinkomsterna att vara större än lönen (förenklat eftersom jag ej tagit hänsyn till inflation eller inkomstökning i detta exempel). Här har individen ett val om han eller hon vill sluta arbeta alt gå ned på deltid. Eller varför inte unna sig saker för ränteinkomsterna; resa, bilar, stuga, båt etc. Eller kanske fortsätta spara till barn och barnbarn. Detta är ett konkret exempel på vad jag menar med ekonomisk frihet.

Laddar ni hem Excel-filen och matar in samma siffror som i exemplet kan ni gå längre ner i tabellen och se hur fantastiskt fort kapitalet kommer att växa med tiden, titta på värdet tex efter 60 eller 100 år. Lek med tanken att lämna efter er detta till era barnbarn.
Ränta på ränta

/Plutusson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar