torsdag 19 januari 2012

Säkerhetsmarginal mha framtida diskonterade utdelningar

För att lättare förstå och kunna ta till mig fundamental aktieanalys eller företagsredovisning brukar jag bygga modellerna i Excel. Så för er som är intresserade och tror att detta kan vara ett hjälpmedel har jag lagt upp en fil där man enkelt kan beräkna en säkerhetsmarginal på en aktie med hjälp av framtida diskonterade utdelningar. Som vanligt med modeller som diskonterar framtida värden är antagandena otroligt svåra att göra och "shit in - shit out". Därför brukar inte jag personligen använda mig av dylika modeller då jag tycker att osäkerhetsfaktorn är för stor. Men som sagt, någon kanske finner den användbar eller informativ.


Diskonterade utdelningar

/Plutusson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar