torsdag 2 februari 2012

Hur ska man optimera direktavkastningen?

Det är rapportdags och beslut gällande årets utdelningar. För undertecknad som är likvid för tillfället är detta ett tillfälle att se över vilka möjligheter som finns gällande direktavkastningar. Här kan det vara en ide att tänka lite taktiskt. Man behöver endast äga aktien i fråga på avstämningsdagen för att få ta del av utdelningen, men ofta så justeras aktiekursen i förhållande till utdelningen.

Det är styrelsen som föreslår storleken på utdelningen, men årsstämman som tar beslut. Historiskt sett har direktavkastningen i snitt legat på ca 3-4 %

Här nedan har jag kopierat från aktieskolan.se som jag tycker har bra beskrivning om årsstämmodag och när avstämningsdag sker.

  • Årsstämmodag. Styrelsen beslutar om utdelning skall ske och hur stor den skall vara. På årsstämmodagen handlas aktien med rätt till utdelning. För att få ta del av utdelning krävs att aktien ägs när börsen stängs denna dag och alla som då finns med i aktieboken får utdelning, oavsett hur länge de haft aktien. Det viktigaste att komma ihåg är att aktieägaren skall äga aktierna vid börsens stängning dagen innan X-dagen för att ha rätt till utdelning.
  • X-dag. Infaller vanligtvis dagen efter årsstämman. Står för exclusive dividend-day, dvs dagen utan utdelning. På X-dagen börjar aktien att handlas utan rätt till utdelning, vilket åtminstone i teorin betyder att aktiekursen borde sjunka med lika mycket som utdelningen utgör. Detta eftersom någon rätt till utdelning inte längre föreligger. Om priset på aktien går ner sjunker också P/E-talet, och orsaken till detta bör man alltså vara medveten om.
  • Avstämningsdag. På avstämningsdagen kontrollerar EuroClear vilka som ägde aktier vid stängning dagen innan X-dagen. Avstämningsdagen infaller tre bankdagar efter årsstämmodagen pga eftersläpningar i systemet och vilka som ägde aktierna då "upptäcks" inte förrän nu.
  • Utdelningsdag. Dagen då utdelning görs till aktieägarna. Denna dag infaller vanligtvis tre bankdagar efter avstämningsdagen.
Exempel
Aktiekursen står i 145 kr och utdelningen har bestämts till 5 kr/aktie. Kalle köper 100 aktier en timme innan börsen stänger på årsstämmodagen, man skulle kunna se det som att han har köpt både aktiekurs och utdelning.
På morgonen på X-dagen säljer han sina aktier men har rätt till utdelning eftersom han ägde aktierna när börsen stängde på måndagen. När börsen öppnar på X-dagen ser säljare och köpare till att kursen faller lika mycket som utdelningen, dvs 5 kr/aktie, eftersom bolaget nu är värt fem kronor mindre per aktie då dessa pengar kommer att försvinna ut ur bolaget när de delas ut. Aktien står då i 140 kr/st.
I detta exempel har Kalle egentligen inte gjort någon förtjänst eftersom aktien har sjunkit lika mycket som utdelningen han kommer att få. Observera dock att aktiekursen i praktiken kan förändras på ett annat sätt, exempelvis att den inte riktigt sjunker lika mycket som den borde i teorin.
Skilj alltså på X-dag (den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning) och själva utdelningsdagen (dagen då utdelning faktiskt sker).

Källa: http://www.aktieskolan.se/pages/utdelning.php?select=aktieskola

Nedan har jag gjort en sammanställning mha HittaKursvinnare där ni kan se de bolag som har högst förslag på utdelning.Observera att det kan finnas variationer för när nedanstående dagar infaller på grund av exempelvis helg eller vilken valuta som används. Kontrollera alltid vad som gäller för din aktie.


/Plutusson
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar