måndag 18 november 2013

IPS över 100 000 kr

Värdet på min IPS-depå har passerat 100 000 kr vilket naturligtvis är roligt. Tyvärr så ångrar jag att jag startade upp en IPS över huvud taget men detta var innan Kapitalförsäkringens/Investeringssparkontots-tid så jag trodde att jag var smart som kom undan beskattningen. Nu i efterhand skulle jag ha stoppat in dessa pengar i min Kapitalförsäkringsdepå i stället. En annan nackdel med IPS är att Staten ser att jag har ett privat pensionssparande, så risken är överhängande att jag kommer att åka på en "extra skatt" för att omfördela pensionsmedlen till de som kommer att få lägst pension. Det går heller inte att avsluta denna sparform i förtid och t.ex. föra över värdet till min Kapitalförsäkring. Detta är också orsakerna till att jag sedan länge slutat att månadsspara till denna depå. Hela värdet och värdeökninen består utav 192 Starbucks-aktier, som jag hoppas och tror kommer fortsätta att utvecklas bra över tiden. Med åtta procents avkastning per år under 30 år så kommer värdet att ha passerat en miljon. /Plutusson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar