fredag 30 december 2011

Min strategi

Tänkte försöka beskriva min strategi.Utifrån Teknisk analys definiera var i börscykeln vi befinner oss. Vid uppgång äga aktier och vid nedgång Björnar. Således kan vi säga att min huvudsakliga placeringshorisont sträcker sig från cirka två till 4 år.

Grovt resonerat kan man säga att jag definierar den långsiktiga primära trenden med hjälp av MA200 applicerat på OMXS30. När MA200 är positivt äger jag aktier och när MA200 är negativt äger jag björnar. För att förfina strategin lite använder jag mig även utav MA50, applicerat på OMXS30.

Exempel: Anta att vi befinner oss i en uppåtgående börscykel och att både MA50 och MA200 är positiva. I detta läge äger jag 100% Aktier. Vi något tillfälle kommer börskurserna att sjunka vilket leder till att MA50 kommer att sjunka ett tag därefter. Vid det tillfälle där MA50 bryter MA200 ovanifrån är det för mig den första signalen av två som indikerar att den långsiktiga primära trenden är bruten. När detta inträffar säljer jag av 50% av mina aktieinnehav (se 2011-07-14). Sannolikhetsmässigt kommer nu även MA200 att gå från positiv till negativ vilket är min andra signal om att den primära trenden nu är negativ. När detta inträffar säljer jag av resterande 50% av mitt aktieinnehav och sedan köper jag björnar alt ligger likvid (2011-08-01).

Samma resonemang använder jag när börsen går från negativ till positiv trend. När MA50 bryter MA200 underifrån säljer jag av 50% av björnarna. De resterande 50 % säljer jag av när MA200 går från negativ till positiv och köper då samtidigt aktier för hela portföljens värde.

När jag väljer ut vilka aktier jag skall investera i så använder jag mig utav både TA (Glidande medelvärden, Stöd och motstånd, Historik, etc) och FA (P/e-talet, PEG-talet, Vinstmarginal , Avkastning på eget kapital, Substansvärde, Direktavkastning etc).

I diagrammet nedan ser ni de senaste fem årens utveckling av OMXS30 med MA50 och MA200. Jag har markerat med gröna pilar där jag har gått in och med röda pilar där jag sålt och istället legat likvid alt köpt Björnar (enligt reglerna ovan). 


Källa: Hitta Kursvinnare
/Plutusson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar