tisdag 22 januari 2013

Analysmodell för aktieurval

Har försökt att sammanfatta för mig själv hur jag väljer ut aktier till min portfölj. Vad jag beskriver nedan är väldigt grovt och förenklat men ger i allafall en viss förståelse för hur jag tänker.

Jag använder som bekant både TA och FA men även en stor del "magkänsla". De fundamentala kriterierna är mer riktlinjer än tydliga regler, samma sak gäller för de tekniska kriterierna fast här är jag lite hårdare vad gäller urvalskriterierna. Jag finner inget större nöje i att sitta med årsredovisningar och räkna fram ett värde, har inte heller all den kunskap som behövs. Istället förlitar jag mig till största delen på två informationskällor för att plocka fram intressanta kandidater:
  1. Externa analyser: Bloggar, tidningar och annan media
  2. Nyckeltalssortering: Här är det främst screening-filter mha HittaKursvinnare eller BörsData. Här räknar jag även in den första grova tekniska analysen
Oftast är någon av dessa utgångspunkterna för mig, sedan har jag ett antal fundamentala och tekniska kriterier eller mått som jag brukar titta på. När det kommer till den tekniska analysen är jag inte bara intresserad utan aktien i sig utan även tittar jag mycket på OMXS30-indexet för att på så vis kunna tajma ett eventuellt inköp. De fundamentala kriterierna består utav ett par kvalitativa egenskaper, några marginal/vinst-mått, tittar även hur stabil aktien har varit ur ägarsynpunkt de senaste 5-10 åren samt att jag även vill se vissa tillväxtmått som vinst- och utdelningstillväxt.

Således en väldigt enkel och inte alls tidskrävande metod. Risken med metoden är som jag ser det att den har ett för stort inslag av "magkänsla" idag, någonting som jag måste försöka minimera. Kanske genom att sätta upp tydligare regler för de fundamentala måtten eller lägga mer vikt på den fundamentala analysen totalt?

Ska försöka fördjupa mig mer i denna modell och mitt resonemang kring köpvärda aktier under året./Plutusson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar