onsdag 30 januari 2013

Sammanställning av hushållsekonomin 2012

Eftersom alla börsbolag är i full fart med att lämna sina Årsbokslut för 2012 så har även jag roat mig med att göra en sammanställning över våra utgiftsposter och vårt sparande hemma för 2012.
I den första tabellen, som är kopplad till vårt gemensamma räkningskonto, vågar jag påstå att alla summor stämmer till 99 % då jag varje månad går igenom detta konto och skriver upp alla kostnader vi haft för månaden.
Utöver vårt gemensamma räkningskonto så har vi även ett varsitt privat-konto som vi använder till egna inköp samt till mat, nöje, prenumerationer, hygien, kläder, friskvård, teknik etc. Jag vågar påstå att jag även här har full koll på mina utgifter. Dock är min sambo ganska bedrövlig på detta så hennes utgifter har jag försökt att uppskatta och slagit ihop med mina. Jag tror inte att jag hamnat så långt ifrån verkligheten.

Efter att ha försökt analysera detta så kan jag dra några slutsatser:
  • Lånekostnaderna är den största enskilda utgiftsposten, vilket var väntat. Det är skönt att veta att denna post kommer minska kraftigt i och med att vi lade om huslånen under hösten (se tidigare inlägg).
  • Bränslekostnaderna är höga och tar en större andel av totalen än vad jag trott.
  • Den fasta telefonen borde vi kunna skrota, men jag är rädd att det är ett nödvändigt ont eftersom vi har ADSL-modem.
  • Mat och Nöje står tillsammans för över 8 000 kr/mån vilket är mer än jag trott och ganska mycket enligt mig. Bör dock tilläggas att även semester-kostnader ingår här.
  • Kostnaderna relaterade till våra två barn är inte mycket att säga om…det kostar att ha barn…
  • Övrigt-posten ser vid en första anblick stor ut, med tanke på att det är många småposter som ingår här tycker jag att det verkar bra efter att ha analyserat detaljerna bakom.
  • Vad som känns bra är att av totalen så står våra utgifter för 80 % och amortering/sparande för 20 %. Så även om vi har höga utgifter så har vi även ett bra sparande.
  • Om jag skulle bli arbetslös måste vi snabbt börja skära i våra utgiftsposter, annars är det Lyxfällan nästa.
I ett av mina första inlägg under 2012 så publicerade jag en Excell-fil med en mall för att ställa upp en budget alternativt få koll på vardagsekonomin. Om ni inte redan gör liknande övningar så kan jag rekommendera detta. Det tar inte alls lång tid om man gör det i samband med att betala räkningarna. Tänk även på att det kanske bara är jag som har en så pass detaljerad indelning av kostnaderna, det går att förenkla mycket. Det räcker till och med att göra det under en genomsnittlig månad om man vill veta hur betalnigs-strömmarna ser ut. Huvudsaken är att man är bekväm med sin situation och förstår vart alla pengar "försvinner".
/Plutusson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar