onsdag 15 november 2017

Min pension

Då det nu har gått ett år så har jag gjort en uppdatering av min pension.Allmänna pensionen
Har stigit med 14% totalt eller 147 Kkr. Har inte full koll på insättningarna eftersom jag bor i utlandet och vissa delar hamnar på Tjänstepensionen, men cirka 92 Kkr borde ha satts in totalt.
PPM-kontot har stigit med 10% i år.

Tjänstepensionen
Har stigit med 30% eller 379 Kkr totalt. Om jag förstår rätt så borde cirka 100 Kkr ha betalats in under senaste året.
SPP Arbetsgivarplan är en ny försäkringar som kom i och med mitt utlandsuppdrag.

Privat pension
Detta ligger i en IPS-depå. En tidig förlaga till en Kapitalförsäkring. På den tiden var det fördelaktigt men tyvärr så är pengarna låsta till 62 eller 65 års ålder. Hade aldrig satt upp detta idag då det finns både KF och ISK, men när jag gjorde detta var det bara normala aktiedepåer som var alternativet (med 30% vinstskatt). Här har jag haft Starbucks i flera år, men detta innehav har stått still de senaste två åren så för några månader sedan tröttnade jag och köpte D&G Small & Microcap istället.


Summering
Totalt har min pension ökat med en dryg halv miljon eller 21% sedan november förra året och har nu passerat 3 miljoner i värde.


/Plutusson

torsdag 2 november 2017

1 miljon har blivit 2 miljoner

I september 2012 passerade min portfölj en miljon kronor. Som för alla andra så var detta ett stort delmål och en viktig milstolpe. Mitt mål är att nå 15% avkastning per år, vilket betyder att vart femte år dubblas portföljens värde (1,15^5=2,01). I slutet av oktober så passerade min privata portfölj två miljoners-strecket, vilket om man ska vara noggrann tog fem år och en månad.
Även om detta naturligtvis känns mycket bra, så känns det inte alls lika stort som när den första miljonen passerades.

Jag har några reflektioner som jag tänkte dela med mig av:

  • Jag har kvitto på att jag är på rätt väg, både med min övergripande tro om att investera på börsen är långsiktigt lönsamt, men även ett kvitto på att min strategi i stort fungerar.
  • Det är fantastiskt att med minimal insatt tid ha fått ihop en miljon under fem år, och snöbollen har bara börjat rulla.
  • För att så snabbt som möjligt få ihop den första miljonen sparade jag mycket, gjorde mycket övertid m.m så det var mycket mer jobb och slit för att få ihop den första miljonen. Miljon nr två har jag enbart förvalta ihop, som är någonting som jag tycker om att pyssla med och min hobby.
  • Jag gjorde min första aktieaffär 1999 och har varit mer eller mindre aktiv sedan dess, dock har börsen alltid varit ett av mina största intressen. De senaste åren har jag blivit mer och mer systematisk i mitt arbetssätt, fått en bättre förståelse om analys, psykologi och olika investeringsstilar. Samtidigt har jag har blivit mer ödmjuk inför dessa.
  • Risken har minskat i mitt investerande allt eftersom portföljstorleken har ökat, dock kommer jag även fortsättningsvis ha som mål 15% avkastning per år.
  • Portföljen har utvecklats lite bättre än index, dock så hade jag antagligen klarat mig mycket bättre än index vid en krasch då jag säljer av när de glidande medelvärdena slår om till negativ lutning. Jag har gjort stora försäljningar tre gånger under denna femårs period: Okt -14, Dec -15 och Jul -17. 
  • Med målsättningen 15% per år innebär det att innan jag fyllt 50 kommer min portfölj att vara värd cirka 8 miljoner kronor, och där någonstans känns det som att jag kommer vara ekonomiskt fri att kunna bestämma över min egen tid. Hur jag den dagen kommer disponera min tid är för tidigt att säga någonting om.
  • Om jag vill nå detta mål snabbare, måste jag börja månadsspara, men i dagsläget känns inte detta aktuellt. 
  • Pga målbilden med att vara fri innan 50, så har jag blivit mindre taggad på jobbet. Karriär och att alltid prestera på topp är inte längre lika viktigt. Naturligtvis spelar även familj och barn in här, men till största delen beror den minskade karriär-hungern på att jag känner att jag och min familj kommer att klara oss och vi kommer ha det bra framöver. Jobbet blir mindre och mindre viktigt som inkomstkälla. Om detta synsätt är bra eller dåligt för någon som är mellan 35-40 kan man diskutera.


/Plutusson


onsdag 1 november 2017

Månadsrapport för oktober

Månad nr 10 har passerat och jag kan konstatera att även jag har haft en bra börsmånad, mest tack vara Nolato som nu står för 26% av portföljen i Nordnet. Är inte helt komfortabel med denna höga viktning men vill heller inte sälja av.

Äger två banker, Swedbank samt Nordea, som jag funderar över att sälja av då rapporterna inte togs emot bra och överlag så verkar bank-sektorn vara svag. Antar att det är pga allt snack om en svagare bostadsmarknad, så fastighetsbolag och banker är kanske smarta att hålla sig ifrån de kommande månaderna (ändå har jag köpt Fenix Outdoor).

Bostadsportföljen är fortfarande sorgebarnet som utvecklas väldigt svagt. Har skruvat upp aktieinnehaven och risken nu så får se hur utvecklingen blir fram till årsskiftet.MA50 har passerat MA200 igen så pga detta är jag återigen så gott som fullinvesterad.

Q3-rapporterna blev överlag inte en besvikelse och historiskt så brukar de kommande månaderna vara starka. Pga tror och hoppas jag vi kommer få en fin avslutning på detta börsår.


/Plutusson

lördag 30 september 2017

Månadsrapport för september

En stark börsmånad har avklarats och OMXS30-indexet är återigen på toppnivåer. För min egen del har det varit turbulenta veckor med mycket handlande. Jag började sälja av svaga innehav då MA50 bröt igenom MA200, för att sedan snabbt köpa tillbaka då börsen fick fart igen under måndagen den 11e september. Nu är återigen MA50 positivt men har inte brutit igenom MA200 ännu. Jag är fortfarande inte övertygad om att vi inte kommer att gå en större nedgång så agerar med försiktighet och håller fingret nära säljknappen.Min huvudportfölj har klarat sig bra i och med att jag köpte tillbaka aktier i början av upp-rekylen. Här ligger jag +16% för i år. Kassan är för närvarande 15%.

Bostadsportföljen har inte alls hängt med eftersom jag här är mer försiktig. Detta har tyvärr straffat sig på avkastningssidan, endast 2% upp hittills i år. Detta gör att jag måste allvarligt fundera över min strategi och förvaltning av denna portfölj. I grund och botten har jag här samma strategi som i min huvudportfölj med skillnaden att jag är snabbare att sälja av här vid rekyler och förväntade nergångar, då jag inte vill att denna portfölj ska minska i värde.

Det är tydligt att detta inte har fungerat bra i ett starkt men turbulent börsklimat. Samtidigt så kommer ju dessa pengar att behövs inom två år och med denna kort tidshorisont så tror jag att man inte har många alternativ om man vill placera på börsen och samtidigt skydda sig mig nergångar.

Ett alternativ är att istället placera i index och fonder, men även här kommer det gå upp och ner och jag skulle då även här sälja av om jag tycker mig se en nedgång. Så i och med detta kanske jag helt enkelt får förvänta mig en låg men stabil avkastning, som i iallafall kommer skydda kapitalet från att minska.


/Plutusson


lördag 9 september 2017

Vart är börsen på väg?

Igår fredag så inträffade en signal på stockholmsbörsen som indikerar nergång, nämligen att det 50-dagars glidande medelvärdet (MA50) bryter igenom det 200-dagars glidande medelvärdet (MA200) ovanifrån. Dock är MA200 fortfarande positivt.

Jag har använt mig utav MA50 och MA200 under större delen av den tid jag varit intresserad av aktiemarknaden. Upprinnelsen för mig egen del till att jag fattade tycke för dessa signaler var att jag efter börskraschen år 2000 lovade mig själv att aldrig mer följa med ner i en långvarig neråtgående trend.

Överlag så har indikatorerna MA50 och MA200 funkerat bra för mig och jag tycker det är skönt att ha en strategi med viss del mekaniska regler, då detta minskar graden av beslutsfattande och subjektivt tänkande.

Grovt resonerat kan man säga att jag definierar den långsiktiga primära trenden med hjälp av MA200 applicerat på OMXS30. När MA200 är positivt äger jag aktier och när MA200 är negativt är jag utanför marknaded alternativt äger björnar. För att förfina strategin använder många inklusive jag själv även MA50, applicerat på OMXS30. Detta för att inte få alltför lång fördröjning i de olika trendvändningarna.

Exempel: Anta att vi befinner oss i en uppåtgående börscykel och att både MA50 och MA200 är positiva. I detta läge äger jag 100% Aktier. Vi något tillfälle kommer börskurserna att sjunka vilket leder till att MA50 kommer att sjunka ett tag därefter. Vid det tillfälle där MA50 bryter MA200 ovanifrån är det för mig den första signalen av två som indikerar att den långsiktiga primära trenden är bruten. När detta inträffar säljer jag av cirka 50% av mina aktieinnehav. Om den negativa trenden håller i sig, kommer nu även MA200 att gå från positiv till negativ vilket är min andra signal om att den primära trenden nu är negativ. När detta inträffar säljer jag av resterande delen av mitt aktieinnehav och ligger då likvid alt björnar.

Jag har ingen aning om vart börsen är på väg, men som jag resonerar nu så kommer jag att sälja av innehav under kommande vecka för att ligga ungefär 50% viktad mot aktiemarknaden. Om vi redan haft bottenkänningen och börsen kommer börja klättra uppåt härifrån, så får jag helt enkelt ta förlusten på några procent och köpa in mig igen till högre kurser än vad jag sålde för. Se tex den falska signalen som kom år 2012. Men jag tycker det är psykiskt jobbigt att förlora pengar, mycket jobbigare än det är härligt när det går bra, så istället för att chansa så börjar jag sälja av. Detta korrelerar också med hur mycket kapital man har på börsen i förhållande till hur lång tid det skulle ta att bygga upp samma värde igen. Jag känner och vet att jag blivit mycket mer försiktig i takt med portföljens värdestegring.

Som man kan se på grafen nedan så har det varit sex tidigare liknande signaler. Utfallen var att fyra av dessa kan anses ha varit korrekta och två felaktiga. Så träffsäkerheten de senaste åren kan sägas vara 67%.


Vad som talar emot en nedgång på börsen är att övriga stora börser har gått mycket bättre än Stockholmsbörsen. Dock så har Dow Jones börjat falla tillbaka från toppen i början på augusti. Även tyska DAX satte en topp mitten på juni och här har även MA50 slagit om till negativ lutning. Återigen är det för tidigt att säga någonting och än så länge anser jag att den långsiktiga trenden är positiv.Som alltid är det enkelt att se trendvändningarna i backspegeln när de inträffat. För att illustrera detta så roade jag mig med att för skojs skulle även titta på OMXS30 utifrån Elliotts vågteori. Förenklat säger denna teori att börsen rör sig i cykler; tre vågor upp, som följs av två vågor ner. Jag har försökt rita in dessa vågor efter eget huvud i de två graferna nedan. I första grafen tycker jag mig se att vi nu står inför den andra och avslutande rekylvågen, dvs negativ marknadssyn. Men jag kan även hävda att vi nu kommer påbörja den andra positiva vågen, dvs positiv marknadssyn. Slutsatsen för mig blir att även här kommer man (jag) att enkelt kunna förklara börsens beteende i efterhand.

Efter att ha investerat och följt börsen i snart 20 år så har jag slutat att försöka förutspå kommande rörelser. Dock så försöker jag följa den långsiktiga trenden och agera därefter. Härnäst ska det bli intressant att se hur Q3-rapporterna mottas samt om det blir en eskalering i Nord Korea-konflikten.

Avslutningsvis kommer jag tillbaka igen till MA50 och MA200. Den dag vi även kommer få se att MA200 går från positiv till negativ lutning har vi enligt mig en bekräftad trendvändning på börsen och då bör man vara försiktig. Det har varit fyra sådana signaler sedan 1999 och alla har varit korrekta enligt mig.De som klivit av börsen vid dessa signaler och sedan börjat köpa igen den dag MA200 återigen blivit positivt har slagit index med råge. Lägg till detta den minimala arbetsinsats du behöver lägga på börsen för att följa denna strategi.

/Plutusson


fredag 1 september 2017

Månadsrapport för augusti

Har varit en tuff börsmånad och jag har de senaste dagarna sålt av en del av de svagare innehaven. MA50 har inte ännu men kommer med all sannolikhet att bryta igenom MA200 vilket är en viktig säljsignal för mig. Nu fick vi ju uppstuds igår och jag tycker det ser ut som att en del aktier skulle kunna stiga i allafall kortsiktigt. Lutar i så fall mot inköp i Nordea, Swedbank, Bufab och BTS Group.


/Plutusson

torsdag 3 augusti 2017

Månadsrapport för juli

Tillbaka i vardagen kommer här en sen sammanställning över mina depåer. Har haft det väldigt körigt på jobbet samt tre veckors semester så det har inte varit mycket fokus på börsen de senaste två månaderna.

Kan konstatera att min huvudportfölj har repat sig bra efter dippen i juni/juli, ligger +13% hittills i år vilket känns väldigt bra. Trodde att det skulle se mycket sämre ut när jag satte mig för att göra sammanställningen. En stor bidragande orsak till detta är Nolato som lämnade en kanonrapport och steg kraftigt, detta bolag är nu mitt största innehav.

Depån som skall användas för framtida bostadsinköp har däremot inte repat sig utan ligger nu på endast +3%. Huvudanledningarna till att det inte gått bättre stavas Kinnevik samt Catena Media.
Kommer börja titta mer frekvent på börsens utveckling nu då MA50 har gått från positiv till negativ lutning. Bryts MA200 är min strategi att börja vika ner mina aktieinnehav. Men tills vidare är jag fortsatt fullinvesterad.
/Plutusson